Jätelaki 646/2011

Hallinnonala: Ympäristöministeriö
Hallituksen esitys: HE 199/2010
Antopäivä: 17.6.2011
Julkaisupäivä: 21.6.2011
Voimassa: 1.5.2012 -

Vireillä olevat hallituksen esitykset

 • HE 145/2017
  Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • HE 195/2017
  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
 • HE 14/2018
  Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
 • HE 49/2018
  Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kumonnut säädökset

Käännökset

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

Muutossäädöksiin liittyvät