Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaate ja joukkueurheilu

Schön, Esa

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena ovat työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatteen soveltamisala sekä periaatteen työntekijöille turvaamat oikeudet yleisesti ja erityisesti joukkueurheilijoiden kannalta. Ydinkysymykset, joihin pyritään löytämään vastaus ovat: Millä edellytyksillä yhteisön oikeutta ja erityisesti Rooman sopimuksen 39 artiklaa voidaan soveltaa joukkueurheiluun? Liittyykö näiden säännösten soveltamiseen urheilemiseen jotain urheilutoiminnan luonteesta johtuvia erityispiirteitä sekä millaisia oikeuksia artiklasta johtuu sen soveltamisalaan kuuluville urheilijoille? Tutkielman aihepiiriin kuuluvat oikeudelliset ongelmat koskevat joukkueurheilijoiden osalta ennen kaikkea yhdenvertaisuutta työhönotossa ja työsuhteen ehdoissa sekä vapaata liikkuvuutta tosiasiallisesti rajoittavia urheilujärjestöjen sääntöjä.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.