Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO:2017:48 – kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuus – asemakaavamääräys – maalämpökaivo

Jääskeläinen, Lauri

Artikkelit 11.8.2017, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Kirjoittaja käsittelee ratkaisua KHO:2017:48. Ratkaisussa rakennustarkastaja oli hylännyt toimenpidehakemuksen omakotitalon lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi kaukolämmöstä maalämmöksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n mukaan asemakaavassa voidaan antaa määräys rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon, jos määräys on tarpeen ympäristöllisten tai muiden asemakaavan tavoitteiden kannalta. 57 a § 3 mom. 2 k:n mukaan tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta rakennukseen, jonka pääasiallisena lämmitysjärjestelmänä on uusiutuviin energialähteisiin perustuva vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä, kuten tapauksen maalämpöjärjestelmä oli. Rakennustarkastajan kielteisen päätöksen perustelujen mukaan oli ilmeistä, että ilman lain esitöistä saatavaa tukeakin rakennuksen lämmitysjärjestelmän vähäpäästöisyyden arvioiminen olisi tehtävä vertaamalla sitä alueella tarjottavan kaukolämmön päästöihin eikä tarkastelemalla lämmitysjärjestelmän ympäristöystävällisyyttä yleisellä tasolla. Kyseessä olevan omakotitalon arvioidut hiilidioksidipäästöt olivat kaukolämmöllä 54 kg ja maalämpöjärjestelmällä noin 1 345 kg. KHO kuitenkin katsoi, että MRL 57 a §:n sanamuodon perusteella maalämpöjärjestelmän pitäminen vähäpäästöisenä lämmitysjärjestelmänä ei edellytä vertailua maalämpöön perustuvan lämmitysjärjestelmän ja paikkakunnalla tarjolla olevan kaukolämmön päästöjen välillä. KHO:n mukaan MRL 57 a §:ää oli tulkittava suppeasti eikä pykälä asettanut muita lisäedellytyksiä poikkeukselle. KHO perusteli tätä tulkintaa sillä, että MRL 57 a § vaikuttaa maanomistajan tai -haltijan valinnanvapauteen samoin kuin yrittäjien kilpailuvapauteen, joten säännöstä ei tule tulkita sanamuodosta poiketen, vaikka säännöksen ympäristöllinen tavoite osaltaan ohjaisivatkin tällaiseen tulkintaan. Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Rakennettu ympäristö -lehdessä 2/2017. (Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • RY Rakennettu ympäristö -lehti 2/2017

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.