Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Keitä kuullaan hallintovaliokunnassa? – empiirinen tarkastelu vuosien 2008–2013 valiokuntamietinnöistä

Keinänen, Anssi ja Lehtoviita, Juho

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kuuleminen on osa hyvää lainvalmistelua. Oikeusministeriön (2010) julkaisemassa kuulemisohjeissa säädösvalmistelussa kuulemisen tavoitteeksi nostetaan säädösvalmistelun avoimuus ja hyvä laatu. Kuulemisen avulla pyritään selvittämään valmisteltavaan asiaan liittyvät erilaiset näkökohdat, vaikutukset ja käytännön toteuttamismahdollisuudet. Kuulemisen avulla myös parannetaan luottamusta säädöksiin ja demokraattiseen päätöksentekoon ja sitä kautta lisätään sääntelyn kohdetahojen sääntelyn noudattamista.,
Tämän selvityksen tarkoituksena on arvioida hallintovaliokunnan asiantuntijoiden kuulemista vuosina 2008–2013. Selvityksessä tarkastellaan valiokunnassa kuultavina olleiden edustamia sidosryhmiä, asiantuntijoiden sukupuolijakaumaa ja ”ruohonjuuritason” kuultavien osuutta kaikista kuulemisista. Tässä selvityksessä ruohonjuuritasolla tarkoitetaan pääasiassa paikallista viranomaista tai kansalaisjärjestöä, jotka ovat olleet kuultavana hallintovaliokunnassa.
Hallintovaliokunta valittiin selvitykseen, koska hallintovaliokuntaa on aikaisemmin tutkittu sen yhteistyöstä sisäasiainministeriön kanssa lainvalmisteluhankkeiden eri vaiheissa. Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2014/27

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.