Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ilmastovaikutukset ympäristönsuojelulaissa

Romppanen, Seita – Huhta, Kaisa – Honkonen, Tuula – Belinskij, Antti

Ympäristöpolitiikka ja -oikeus XIV 2021 s. 217–257
15.12.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä siirtymä kohti kestävää hiilineutraalia yhteiskuntaa ovat osa systeemistä muutosta , joka edellyttää oikeuden roolin päivittämistä. Sääntelyratkaisujen odotetaan enenevissä määrin tarjoavan sektorirajat ylittäviä, oikeuden eri tasot läpäiseviä ja joustavia keinoja muutoksen ohjaamiseen. Tämä merkitsee käytännössä esimerkiksi sitä, että suoran ilmastosääntelyn ohella ilmastonäkökohdat tulisi ottaa aiempaa kokonaisvaltaisemmin huomioon muussa lainsäädännössä.

Tässä artikkelissa osallistutaan uudistuvasta sääntelystä ja lainsäädäntömuutosten tarpeesta käytävään keskusteluun arvioimalla ilmastovaikutusten huomioon ottamista ympäristönsuojelulaissa (527/2014, YSL) ja erityisesti sen mukaisessa ympäristölupamenettelyssä. Artikkelissa arvioidaan ympäristönsuojelulain nykytilaa sekä sääntelyn kehittämismahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja ilmastovaikutusten huomioon ottamisen näkökulmasta.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.