Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kiertobiotalouden oikeus osana kestävän talouden transitiota

Romppanen, Seita – Turunen, Topi

Ympäristöjuridiikka 1/2019 s. 35
24.4.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelin tavoitteena on avata keskustelua erityisesti oikeuden ja sääntelyn näkökulmasta kiertobiotalouteen. Näkökulmaa ohjaavat seuraavat kysymykset: mitä kiertobiotaloudella tarkoitetaan ja millaista sitä koskeva sääntely on? Mitä haasteita kiertobiotalouden rajapinnoilta voidaan tunnistaa, miten ne heijastuvat kierto- ja biotalouden sääntelyyn ja millaisia ratkaisuja haasteisiin voidaan esittää? Näihin kysymyksiin vastaamiseksi artikkelissa nostetaan esille kaksi kiertobiotaloudelle keskeistä ja ajankohtaista sääntelyesimerkkiä: jätteet kiertotaloudessa sekä metsät ja ilmasto biotaloudessa. Esimerkkien tarkoituksena on systematisoida kiertobiotaloutta koskevaa sääntelyä ja tunnistaa niitä haasteita ja muutospaineita, joita kiertobiotalouden sääntelystä osana kestävän talouden transitiota nousee. Artikkelissa avataan aluksi kiertobiotalouden kansainvälisiä ja Euroopan unionin (EU) kautta nousevia kytkentöjä. Ne linkittyvät kansallisiin toimiin ja ovat tärkeitä kiertobiotaloutta koskevan kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.