Etuyhteysliiketoimien uudelleenluonnehdinta, tunnistaminen ja sivuuttaminen OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa ja VML 31.1 §:n soveltamisessa

Isomaa-Myllymäki, Anita

Verotus 5/2016 s. 475
30.11.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 30.11.2016

Tiivistelmä

Artikkelissa selvitetään, miten etuyhteysliiketoimen uudelleenluonnehdinnan käsite eroaa etuyhteysliiketoimen tunnistamisen ja sivuuttamisen käsitteistä OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden ja Suomen kansallisen vero-oikeuden näkökulmasta. Artikkelissa käsitellään sitä, miten tunnistamisen ja sivuuttamisen käsitteitä on tulkittava VML 31.1 §:ään sisältyvän markkinaehtoperiaatteen valossa. Sen jälkeen artikkelissa arvioidaan VML 31.1 §:n soveltamisalan laajentamista koskevaa, loppuvuonna 2014 annettua luonnosta hallituksen esitykseksi. Lopuksi esitetään kokoavia päätelmiä. Lehti on luettavissa marraskuussa 2017.