Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Yleistä tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle

Edilex Verohallituksen diarioidut ohjeet 7.5.2018
Alkuperäinen julkaisupäivä: 30.4.2018

Tiivistelmä

Tässä ohjeessa käsitellään yleisellä tasolla, miten ulkomaisen yhteisön tulo kohdistetaan sen Suomessa sijaitsevalle kiinteälle toimipaikalle. Ulkomainen yhteisö, jolle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen, on verovelvollinen Suomessa kiinteän toimipaikan tulosta. Kiinteän toimipaikan tulo määritellään markkinaehtoperiaatteen (Arm’s length principle) mukaan, mikä käy ilmi sekä Suomen sisäisestä lainsäädännöstä että valtioiden välisistä verosopimuksista. OECD:n kohdistamisraportin lähtökohtana on kiinteälle toimipaikalle kohdennettavan tulon määrittäminen kaksivaiheisessa prosessissa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään toiminto- ja tosiseikka-analyysi, jossa kiinteän toimipaikan toiminnot ja vastuut määritellään siten, että kiinteää toimipaikkaa voidaan arvioida verotusta varten itsenäisenä, erillisenä yrityksenä. Toisessa vaiheessa määritetään kiinteän toimipaikan markkinaehtoinen tulos vertailuanalyysin avulla. Tässä ohjeessa käsitellään tulon kohdistamista OECD:n kohdistamisraportissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Ohjeessa käydään yleisellä tasolla läpi toiminto- ja tosiseikka-analyysin ja vertailuhaun laatimista. Ohjeen lopussa tulon kohdistamista kiinteälle toimipaikalle havainnollistetaan yksinkertaisten esimerkkitilanteiden avulla. Ohjeessa ei käsitellä rahoitus- ja vakuutusalalla toimivien kiinteiden toimipaikkojen erityispiirteitä. Ohjeetta on päivitetty verotusmenettelystä annetun lain seuraamusmaksuja koskeviin säännöksiin tulleiden muutosten vuoksi. Muutokset tulevat voimaan 1.5.2018 ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavaan verotukseen.

    Lisätiedot
  • Dnro A72/200/2018, korvattu ohjeella VH/8407/00.01.00/2020

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.