Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusimmat sopimukset

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2023
  Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 76/2023 Sopimus Pohjois-Atlantin liitossa toimivien kolmansien valtioiden edustustojen ja edustajien asemasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2023
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Armenian tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2023
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen ja eräisiin liitteeseen liittyviin säännöstöihin ja yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 lisäpöytäkirjan liitteeseen sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjan liitteeseen tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2023
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2023
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2023
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2023
  Ympäristöministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen II osan muutoksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulolle maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 68–69/2023 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2023
  Laki yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2023
  Ulkoministeriön ilmoitus Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT–EU-kumppanuussopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2023
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2023
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2023
  Ulkoministeriön asetus Tansanian osallistavan istutusmetsäohjelman toisen vaiheen tukemisesta Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2023
  Ulkoministeriön ilmoitus Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuussopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2023
  Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Tekninen yhteistyö Nepalin opetussektorilla -hankkeessa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2023
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Palestiinalaishallinnon opetussektorille Palestiinalaishallinnon kanssa tehdystä sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 59–60/2023 Uuden-Seelannin hallituksen ja Suomen hallituksen välinen työlomajärjestelmää koskeva järjestely
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2023
  Laki Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2023
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2023
  Laki Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 56/2023 Sopimus Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tietoturvallisuudesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2023
  Laki tietoturvallisuudesta Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdystä sopimuksesta ja turvallisuussäännöistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2023
  Ulkoministeriön ilmoitus eräiden Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välisten sopimusten lakkauttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2023
  Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Kestäviä vesi- ja sanitaatiopalveluita kaikille -hankkeessa tehdystä sopimusmuutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 51–52/2023 Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välinen työlomajärjestelyä koskeva sopimus
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2023
  Laki työlomajärjestelyä koskevasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2023
  Valtioneuvoston asetus terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2023
  Laki terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2023
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen 9 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoitusten antamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2023
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2023
  Laki lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2023
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Vietnamin sosialistisessa tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2023
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Meksikon yhdysvalloissa
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 43/2023 Sopimus Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2023
  Laki Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  41/2023
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique -mekanismin kautta tehdystä sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  40/2023
  Valtioneuvoston asetus eräiden tuloverotusta koskevien Mansaaren kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  39/2023
  Laki eräiden tuloverotusta koskevien Mansaaren kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  38/2023
  Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  37/2023
  Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  36/2023
  Valtioneuvoston asetus Kroatian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  35/2023
  Ulkoministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  34/2023
  Ulkoministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Ecuadorin tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2023
  Valtioneuvoston asetus eräiden tuloverotusta koskevien Guernseyn kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2023
  Laki eräiden tuloverotusta koskevien Guernseyn kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2023
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 29–30/2023 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Albanian tasavallan ministerineuvoston välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2023
  Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2023
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M347 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.