Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusimmat sopimukset

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2020
  Valtioneuvoston asetus Puolan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Tšekin tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Korean tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kazakstanin tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2020
  Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Indonesian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2020
  Valtioneuvoston asetus mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2020
  Laki mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä annetusta selityksestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2020
  Valtioneuvoston asetus merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2020
  Laki merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2020
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2020
  Valtioneuvoston asetus siviilialan lentomiehistön maahantulon helpottamisesta Venäjän kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2020
  Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2020
  Laki Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2020
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2020
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2020
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2020
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2020
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2020
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2020
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2020
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus Puolan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen irtisanomisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2020
  Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 kappaleen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2020
  Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn lisäsopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2020
  Laki Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdystä lisäsopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2020
  Laki lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2020
  Ulkoministeriön asetus Kenian kanssa sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyn ja vastatoimien vahvistamisen ohjelmasta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2020
  Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisestä lentoliikennesopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2020
  Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2020
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2020
  Laki lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2020
  Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2020
  Laki Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniarahastosta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2020
  Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2020
  Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2020
  Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelua koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2020
  Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2020
  Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2020
  Valtioneuvoston asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen kemikaaliliitteen luettelon 1 muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2020
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE)-mekanismin ohjelman kautta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M318
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 43/2020 Sopimus kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen III liitteen muutosten ja VII liitteen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  41/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Uruguayn itäisessä tasavallassa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.