Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusimmat sopimukset

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2023
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2023
  Ulkoministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn toisen vaiheen sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2023
  Ympäristöministeriön ilmoitus Afrikan-Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen 2 ja 3 liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  7/2023
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus elokuvien yhteistuotannosta Rotterdamissa 30 päivänä tammikuuta 2017 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annetusta selityksestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2023
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus elokuvien yhteistuotannosta Strasbourgissa 2 päivänä lokakuuta 1992 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annetun selityksen muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2023
  Ulkoministeriön ilmoitus Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2023
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  3/2023
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  2/2023
  Valtioneuvoston asetus Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdystä neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  1/2023
  Laki Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2022
  Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräyksiin tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön sekä kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään STCW-säännöstöön tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Etelä-Afrikan tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2022
  Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Nepalin opetussektoriohjelman kolmannesta vaiheesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2022
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 1 ja 4 liitteisiin muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2022
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa opetussektorin tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta tehdystä sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2022
  Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2022
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2022
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M347
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2022
  Valtioneuvoston asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen II osan muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2022
  Ympäristöministeriön ilmoitus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2022
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisestä puitesopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2022
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdystä puitesopimuksesta 
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2022
  Ulkoministeriön asetus Ukrainan opetussektorin kehittämisestä Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2022
  Ulkoministeriön asetus Sambian kanssa Suomen tuesta Sambian pienten ja keskisuurten yritysten kasvun tukemiseksi tehdystä sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2022
  Ulkoministeriön asetus Etelä-Afrikan tasavallan kanssa Suomen tuesta Eteläisen Afrikan Biotiedeverkosto SANBio:n tukihankkeelle tehdystä sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2022
  Ulkoministeriön asetus investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla rahoitettavista hankkeista Ghanan kanssa tehdystä puitesopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 59/2022 Suomen tasavallan hallituksen valtuuttaman Suomen siviili-ilmailuviranomaisen liikenne- ja viestintäviraston sekä Ruotsin kuningaskunnan hallituksen valtuuttaman Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen Transportstyrelsenin sopimus valtion rajat ylittävästä toiminnasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2022
  Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Thaimaan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2022
  Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdystä vientivalvontaliitteestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2022
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Sint Maartenin osalta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kiinan kansantasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2022
  Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2022
  Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2022
  Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla tehtyyn sopimukseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta tehdyn sopimustekstiliitteen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2022
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique -mekanismin kautta tehdystä sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2022
  Ulkoministeriön ilmoitus Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuussopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2022
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2022
  Laki diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2022
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Bulgarian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2022
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Puolan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2022
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M342 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  43/2022
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  41/2022
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.