Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusimmat sopimukset

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2018
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2018
  Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2018
  Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  30/2018
  Ulkoministeriön asetus Investointituki kehitysmaille rahoitusinstrumentilla rahoitettavia hankkeita koskeva Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2018
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2018
  Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  27/2018
  Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  26/2018
  Ulkoministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulolle maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  25/2018
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2018
  Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta tehdystä monenvälisestä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2018
  Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2018
  Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2018
  Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2018
  Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2018
  Laki kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  18/2018
  Ympäristöministeriön ilmoitus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I, II ja III liitteiden muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2018
  Ulkoministeriön asetus Ukrainan opetussektorin kehittämisestä Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2018
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri -lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  15/2018
  Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2018
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen 28 artiklan 6 kappaleen perusteella antamasta maakohtaisten raporttien tietojenvaihtoon liittyvästä ilmoituksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2018
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä Lontoossa 13 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annetun selityksen muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2018
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  11/2018
  Valtioneuvoston asetus Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvästä korjaamisvastuuta koskevasta Nagoya– Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2018
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen II lisäykseen, II liitteen I lisäykseen ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään typen oksidien tekniseen säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2018
  Valtioneuvoston asetus avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2018
  Laki avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  7/2018
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen liitteen muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2018
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2018
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2018
  Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevasta (Memorandum of Understanding, MoU) yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  3/2018
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  2/2018
  Laki diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  1/2018
  Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  105/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  104/2017
  Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  103/2017
  Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  102/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  101/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian innovaatiojärjestelmälle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  100/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  99/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Investointituki kehitysmaille rahoitusinstrumentilla rahoitettavia hankkeita koskeva Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  98/2017
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen I muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  97/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan (ESP) säännöstöön tehtyjen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  96/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Sambian metsäsektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea koskevan ohjelman Sambian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  95/2017
  Valtioneuvoston asetus Intian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  94/2017
  Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdystä puitesopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2017
  Laki kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2017
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, III, IV, V ja VI liitteiden muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2017
  Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.