Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusimmat sopimukset

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2020
  Ulkoministeriön asetus Kenian kanssa sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyn ja vastatoimien vahvistamisen ohjelmasta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2020
  Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisestä lentoliikennesopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2020
  Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2020
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2020
  Laki lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2020
  Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2020
  Laki Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniarahastosta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2020
  Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2020
  Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2020
  Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelua koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2020
  Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2020
  Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2020
  Valtioneuvoston asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen kemikaaliliitteen luettelon 1 muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2020
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE)-mekanismin ohjelman kautta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M318
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 43/2020 Sopimus kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen III liitteen muutosten ja VII liitteen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  41/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Uruguayn itäisessä tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  40/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kyproksen tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  39/2020
  Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 4/2020
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  38/2020
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisista monenkeskisistä erillissopimuksista M326 ja M327
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  37/2020
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 4/2020
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  36/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M327
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  35/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M326
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  34/2020
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen II, VIII ja IX liitteiden muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2020
  Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisista monenkeskisestä sopimuksista RID 1/2020 ja RID 2/2020
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2020
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisista monenkeskisistä erillissopimuksista M324 ja M325
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  30/2020
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 2/2020
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M325
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2020
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2020
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  27/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M324
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  26/2020
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  25/2020
  Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen liitteiden ja pöytäkirjan julkaisemisesta muuten kuin sopimussarjassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2020
  Valtioneuvoston asetus tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2020
  Laki tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT–EU-kumppanuus- sopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2020
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I, II ja III liitteiden muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  18/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2020
  Laki lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 25–26/1997) ulottamisesta käsittämään Ahvenanmaan maakunnan osalta myös Suomen kunnallisvero
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  15/2020
  Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2020
  Valtioneuvoston asetus Maltaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2020
  Valtioneuvoston asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.