Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusimmat sopimukset

 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 27/2019 Sopimus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  26/2019
  Sisäministeriön ilmoitus yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä koskevan Suomen ja Viron välisen sopimuksen mukaisesta toimivaltaisesta viranomaisesta Suomessa.
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  25/2019
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2019
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2019
  Laki Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 21–22/2019 Monenvälinen yleissopimus, jolla toteutetaan verosopimuksiin liittyvät toimenpiteet veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2019
  Laki veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2019
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2019
  Valtioneuvoston asetus Viron kanssa yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  18/2019
  Valtioneuvoston asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2019
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisen, konsuli-, sotilas-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyön tekemisestä Brasilian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2019
  Laki diplomaattisen, konsuli-, sotilas-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyön tekemisestä Brasilian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  15/2019
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2019
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2019
  Laki diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2019
  Valtioneuvoston asetus Sloveniaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  11/2019
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen tai konsuliedustustojen diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyöstä Perun kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2019
  Laki diplomaattisten edustustojen tai konsuliedustustojen diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyöstä Perun kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2019
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2019
  Laki diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  7/2019
  Valtioneuvoston asetus tiekuljetussopimuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2019
  Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2019
  Ulkoministeriön asetus Nepalin maaseudun vesi- ja sanitaatiohankkeen toista vaihetta koskevan Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2019
  Ulkoministeriön asetus Tansanian vero-ohjelman tukemisesta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  3/2019
  Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräysten (RID) muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  2/2019
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  1/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2018
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2018
  Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 78–79/2018 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2018
  Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2018
  Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2018
  Laki Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2018
  Valtioneuvoston asetus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta tehdyn yleissopimuksen liitteisiin tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2018
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2018
  Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2018
  Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2018
  Valtioneuvoston asetus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2018
  Laki Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 68–69/2018 Sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2018
  Laki yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2018
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE)-mekanismin ohjelman kautta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2018
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2018
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2018
  Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2018
  Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2018
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2018
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Sambian mikro, pienten ja keskisuurten yritysten tukiohjelmalle Sambian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2018
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2018
  Ulkoministeriön asetus Ukrainan kanssa Ukrainan opetussektorin kehittämisestä tehdystä sopimuksesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.