Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta

7.1.2021 11.55 Vierashuoneessa KTT, VTT, tutkija Alfred Streng: Julkiset hankinnat ja innovaatiot

Vierashuoneessa KTT, VTT, tutkija Alfred Streng: Julkiset hankinnat ja innovaatiot

Julkiset hankinnat voivat toimia tehokkaana keinona innovaatioiden suosimisessa. Lisääntynyt kiinnostus käyttää julkisia hankintoja tälläisena keinona on olemassa sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla. Voimassa olevassa hankintadirektiivissä 2014/24/EU painotukset tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseen ovat yksi keskeisimmistä tavoitteista.

Ensimmäisessä suomalaisessa kansallisessa hankintastrategiassa, joka ilmestyi syyskuussa 2020, yhtenä kahdeksasta teemaryhmästä oli innovaatiot. Hankintastrategian tavoitteisiin kuuluu lisätä innovatiivisten hankintojen osuus kymmeneen prosenttiin kaikista julkisista hankinnoista ja näin myös suosia hankintojen tehokkuutta kansantaloudellisesti ja myös yksittäisten hankintayksiköiden tasolla.

Innovaatioiden merkityksen ymmärtämiseksi julkisissa hankinnoissa on myös olennaisen tärkeätä tietää kyseisen alueen keskeisten käsitteiden merkitys ja sovellus sekä miten kyseiset käsitteet voidaan kategorisoida.

Innovatiivisen julkisen hankinnan määritelmä on vuosien varrella kehittynyt ja muuttunut laajemmaksi. Määritelmien erottamisessa voidaan nähdä, miten tutkimuksessa on painotettu eri näkökohtia koskien muun muassa hankittujen tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjiä, hankintatoiminnan strategista piirrettä, julkisen sektorin markkina-asemaa verrattuna toimittajiin tai elinkaarivaiheeseen, jossa innovaatio tapahtuu.

Innovatiivisen julkisen hankinnan määritelmissä on usein implisiittinen olettamus, että kyseessä on selvästi määriteltävistä tuotteista tai palveluista. Tämän tyyppinen olettamus ei kuitenkaan toteudu koskien monitahoisia kokonaisuuksia, kuten rakennusurakoita tai tietojärjestelmiä. Toisaalta on tärkeätä innovaatiopolitiikan näkökulmasta, että uusi ratkaisu voidaan toisintaa ja siirtää niin, että voidaan luoda liiketoiminnallista vaikutusta. Ratkaisu, joka on kokonaan tilauksesta tehty ja joka ainoastaan tyydyttää yhden tilaajan tarpeet, on esimerkki ratkaisusta, joka ei ole niin kiinnostava innovaatiopolitiikan näkökulmasta, koska taloudelliset kerrannaisvaikutukset voinevat jäädä minimiin.

Viimeisten vuosien aikana tutkimuskirjallisuudessa on enenevässä määrin painotettu kysyntäaspektia innovatiivisissä julkisissa hankinnoissa. Tämän näkökannan mukaan voidaan vaikuttaa innovaatioiden syntyyn kehittämällä hankintamenettelyä ja hankintaosaamista sekä  innovaatiopositiivisen lähestymistavan tai innovaatiopositiivisen hankinnan kautta. Innovaatiopositiivisella hankinnalla tarkoitetaan silloin normaalia hankintaprosessia, missä innovatiiviset ratkaisut otetaan tasavertaisesti huomioon kaupallistettujen ratkaisujen kanssa. Julkisten hankintojen nähdään palvelevan julkisia tarpeita, mutta niiden kautta on välillisesti mahdollista kannustaa innovaatioiden kehittämiseen ja näin myös kehittää ja uudistaa markkinat.

Käsitteiden merkityksen ymmärtäminen ei tietysti riitä luomaan tai suosimaan innovaatioita julkisissa hankinnoissa. Yleisellä tasolla voidaan väittää, että muun muassa riskien välttäminen julkisella sektorilla ja tavat, joilla hankinnat organisoidaan ja suunnitellaan, eivät ole kannustaneet uusien ratkaisujen hankintaan. Uusien ratkaisujen hankintaan liittyy usein taloudellisia ja toiminnallisia riskejä sekä myös korkeammat alkuvaiheen kustannukset, mitkä voivat vähentää mahdollisuuksia tehdä innovatiivisia julkisia hankintoja. Monessa julkisessa hankintayksikössä ei myöskään ole tarvittavaa tietoa tehdä vaativia ja pitkäaikaisia innovatiivisia julkisia hankintoja.

Koko artikkeli Edilex Lakikirjastossa

Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.