Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus, Julkisoikeus

15.12.2020 11.45 Vierashuoneessa asessori Kimmo Rilasmaa: Asiamiehiltä vaaditaan enemmän perehtyneisyyttä toimeentuloturvan muutoksenhaussa käsiteltävissä asioissa

Vierashuoneessa asessori Kimmo Rilasmaa: Asiamiehiltä vaaditaan enemmän
perehtyneisyyttä toimeentuloturvan muutoksenhaussa käsiteltävissä asioissa

Asiamiesten kannattaa pistää merkille, että laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (jäljempänä HOL) on tullut voimaan 1.1.2020. Muutokset sekä parantavat oikeusturvaa että yhtenäistävät aiempia menettelytapoja. Vakuutusoikeudessa ja muutoksenhakulautakunnissa sovelletaan jo uutta prosessilakia. Valtaosa toimeentuloon liittyvistä muutoksenhakuasioista ohjautuu näiden lainkäyttöelimien ratkaistaviksi.

Ensinnäkin HOL mahdollistaa ensi kertaa lisäaineiston toimittamisen rajoittamisen. Lainkäyttöelin voi asettaa lisäselvitysten toimittamiselle määräajan, jonka jälkeen saapunutta selvitystä ei oteta enää huomioon. Haasteena toimeentuloturva-asioiden kirjallisessa prosessaamisessa on ollut oikeudenkäyntimateriaalin paisuminen. Tähän vaikuttaa myös sähköinen menettely. Asiamiehen on tärkeää huolehtia siitä, ettei oikeudenkäyntimateriaali liikaa paisu karsimalla tarpeeton selvitys. Yleisen lainkäytön puolella asiamiehet ovat tottuneet siihen, että tarpeetonta todistelua ei hyväksytä. Asiamiehen tehtävänä säilyy edelleen esimerkiksi työkyvyttömyysasioissa selvittää, mitkä lääkärinlausunnossa mainitut seikat ovat asiassa relevantteja. Jos erimielisyyttä jutussa on vaikka siitä, onko päämiehen vamma todennäköisessä lääketieteellisessä syy-yhteydestä vahinkotapahtumaan, voi asiamies valituskirjelmässä teemoittamalla kiinnittää ratkaisijan huomiota väitettään tukeviin seikkoihin. Työkyvyttömyysasioissa esimerkiksi päämiehen sairauden ilmeneminen, vaikeustaso ja kesto sekä vaikutus työkykyyn voidaan nostaa esiin tiivistetyllä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Toiseksi lainkäyttöelin voi HOL:n mukaan sivuuttaa valitusajan päättymisen jälkeen esitetyn uuden vaatimuksen. Jo aiemmin toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakuprosessissa on ollut toki mahdollista jättää uusi vaatimus tutkimatta esimerkiksi silloin, kun kesken prosessin on vaadittu oikeutta sellaiseen toiseen sosiaalietuuteen, josta ei ole annettu ensiasteen ratkaisua.

Kolmanneksi osa HOL:n muutoksista ja täsmennyksistä koskee suullisen valmistelun tai käsittelyn järjestämistä. Uutena elementtinä suullisen valmistelun järjestäminen on kirjattu nyt lakiin. Toki jo aiemmin toimeentuloturva-asioiden muutoksenhaussa on järjestetty suullisia valmisteluja. Suulliseen valmisteluun voidaan kutsua yksinomaan asiamies. Suullisten käsittelyjen määrä toimeentuloturvan muutoksenhaussa tuskin määrällisesti lisääntyy, sillä se ei ole ollut HOL:n säätämisen tausta-ajatuksena. 

Neljänneksi HOL:n mukaan päätös siitä, että suullista käsittelyä ei järjestetä, on ilmoitettava etukäteen suullista käsittelyä vaatineelle asianosaiselle. Aiemmin epäävä päätös suullisen käsittelyn järjestämättä jättämisestä saattoi tulla muutoksenhakijalle yllätyksenä vasta pääasian ratkaisun yhteydessä. Ilmoitus tai välipäätös suullisen käsittelyn järjestämättä jättämisestä parantaa asianosaiseen oikeusturvaa siltä osin, että vakuutusoikeus varaa näissä tilanteissa asianosaiselle tilaisuuden esittää kirjallista lisäselvitystä asiassa.  

Asiamiesten kannattaa huomata, että toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakuprosessi on muutoksessa. Toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakuprosessissa noudatettava virallisperiaate sekä selvittämis- ja huolehtimisvelvollisuus eivät tarkoita, ettei osapuolten itsensä tarvitsisi myötävaikuttaa asian selvittämiseen. Sekä etuuspäätökseen tyytymättömän että sitä puolustavan osapuolen tulee toimia aktiivisesti asiassaan. Oikeudenkäynneissä ratkaistaan päämiesten kannalta keskeisiä toimeentuloon kuuluvia etuusasioita. Asiamies, joka hoitaa alan toimeksiantoja, voi kartuttaa asiantuntemustaan lukemalla oikeuskirjallisuutta. Edita Publishing Oy:n kustantama kirja toimeentuloturva-asioiden muutoksenhausta julkaistaan loppuvuodesta 2021.

Kimmo Rilasmaa
Asessori

Vakuutusoikeus

Lue myös
Edita Publishing Oy:n kustantama kirja toimeentuloturva-asioiden muutoksenhausta julkaistaan syksyllä 2021.

 

Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.