Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä 1058/1998

Hallinnonala: Opetusministeriö
Hallituksen esitys: HE 59/1998
Antopäivä: 18.12.1998
Julkaisupäivä: 23.12.1998
Voimassa: 1.1.1999 -
Huomautus: nimike muutettu L:lla 484/2013

Vireillä olevat hallituksen esitykset

  • HE 72/2017
    Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

Muutossäädöksiin liittyvät