Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa (kumottu) 1251/1995

Hallinnonala: Puolustusministeriö
Hallituksen esitys: HE 57/1995
Antopäivä: 3.11.1995
Julkaisupäivä: 8.11.1995
Voimassa: 15.11.1995 -

Kumoava säädös

  • 255/2014
  • Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa
  • Voimassa: 1.5.2014 -

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset