Asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista (kumottu) 215/1995

Hallinnonala: Opetusministeriö
Antopäivä: 17.2.1995
Voimassa: 1.8.1995 -
Huomautus: 5 §:ää sovelletaan edelleen, ks. A 794/2004 29 §

Kumoava säädös

  • 794/2004
  • Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
  • Voimassa: 1.8.2005 -

Kumonnut säädökset

  • 528/1978
  • Asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista

Muutokset