Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Täsmällisesti ja tarkkarajaisesti – perustuslain 80.1 §:n asettamat edellytykset

Tuominen, Risto

Oikeus 2/2019 s. 102
17.6.2019 12:01
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa käydään läpi lainsäädäntövallan delegointia koskevaa perustuslain 80.1 §:ää lainvalmistelun näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, millaisia vaatimuksia perustuslain 80.1 §:stä seuraa
asetustasoisen sääntelyn valinnalle lainvalmistelussa. Tutkimusta varten on käyty läpi perustuslakivaliokunnan vuosien 2000–2018 lausuntokäytäntöä koskien lainsäädäntövallan delegoinnin arviointia.
Tutkimuksessa arvioidaan, miten perustuslain asetusten antamista koskevien säännösten osalta sekä perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö että asetuksiin liittyvä lainvalmistelu ovat kehittyneet nykyisen perustuslain aikana. Lisäksi analysoimalla yksittäisiä lausuntoja tutkimuksessa pyritään selvittämään yhtäältä,
millaisiin perustuslaillisiin näkökohtiin perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota säädösehdotusten asetusten antamista koskevia säännöksiä arvioidessaan, ja toisaalta tunnistamaan yleisiä kriteereitä
ja suosituksia asetusten antamista koskevien säännösten muotoilemiselle. Näin samalla kartoitetaan nykyisen perustuslain aikana muodostunutta valtiosääntödoktriinia perustuslain 80.1 §:n osalta.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.