Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Terveyspalvelusetelien hyvinvointi- ja kustannusvaikutukset jonotetuissa toimenpiteissä

Mälkönen, Ville - Seppälä, Timo

Julkaisuja internetissä , Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Tutkimuksessa havainnollistetaan teoreettisesti, että hoitojonoista potilaille aiheutuvat kustannukset ohjaavat palveluiden kysyntää hinnan tavoin julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Julkinen valta voi palvelusetelien avulla alentaa potilaalle aiheutuvia yksityisen hoidon kustannuksia, jolloin yksityisen hoidon hinnan ja jonotuksesta potilaille koituvan haitan välinen ero pienenee. Tällöin aikaisempaa suurempi osa potilaista hakeutuu yksityiseen hoitoon. Teoreettisen mallin konkretisoimiseksi malli parametrisoitiin rekisteriaineistoista estimoitujen kysyntävaikutusten ja kustannusparametrien avulla. Mallilla tehtyjen arvioiden mukaan palvelusetelijärjestelmä lisää etenkin alempien tulotasojen potilaiden yksityisten palveluiden kysyntää ja julkinen sektori voi saavuttaa 913 € säästöt potilasta kohden, mikä laskelmissa käytetyn ajanjakson 2001–2006 aikana olisi tuottanut pääkaupunkiseudulla noin 4,6 M€ säästöt. Säästöt painottuvat etenkin työikäiseen väestöön, sillä eläkeläisten lyhentyvät hoitojonot eivät tuota vastaavia säästöjä lyhyempinä sairauspäiväraha-aikoina. Julkinen sektori voi korkeimmillaan säästää palvelusetelin käyttöönotolla lonkkaleikkauksissa keskimäärin 1858 € setelin saanutta potilasta kohden alentuneiden terveydenhoitokustannusten ja sairauspäivärahojen vuoksi.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.