Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

PeVM 22/2020 vp - HE 122/2020 vp 
Perustuslakivaliokunta 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta (HE 122/2020 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatettaisiin vastaamaan vuoden 2021 alussa voimaan tulevia maakuntajaon muutoksia sekä kahta kuntajaon muutosta, joista toinen on tullut voimaan vuoden 2020 alussa ja toinen tulee voimaan vuoden 2021 alussa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä perustuslakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 122/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen.  

Helsingissä 1.10.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja  Johanna  Ojala-Niemelä /sd  

varapuheenjohtaja  Antti  Häkkänen /kok  

jäsen  Outi  Alanko-Kahiluoto /vihr  

jäsen  Bella  Forsgrén /vihr  

jäsen  Jukka  Gustafsson /sd  

jäsen  Olli  Immonen /ps  

jäsen  Hilkka  Kemppi /kesk  

jäsen  Mikko  Kinnunen /kesk  

jäsen  Anna  Kontula /vas  

jäsen  Wille  Rydman /kok  

jäsen  Heikki  Vestman /kok  

jäsen  Tuula  Väätäinen /sd  

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Liisa  Vanhala  

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.