Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

PeVM 2/1993 - HE 29/1993
Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 2 hallituksen esityksestä vaaleja ja kansanäänestyksiä koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 29/1993

Eduskunta on 23 päivänä huhtikuuta 1993 lähettänyt perustuslakivaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 29.

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina hallitusneuvos Jarmo Törneblom ja lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio oikeusministeriöstä, osastopäällikkö Timo Korhonen väestörekisterikeskuksesta, apulaisjohtaja Kalle Kuhmonen ja toimistopäällikkö Eeva Vainio Posti- ja telelaitoksesta.

Esityksessä ehdotetaan vaalilainsäädäntöön eräitä teknisiä uudistuksia. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti ja siten, että kysymyksessä olevat valtiollisia vaaleja koskevat muutokset olisivat sovellettavissa vuoden 1994 presidentinvaalissa. Tämän johdosta lainmuutosten pitäisi tulla voimaan viimeistään tämän vuoden syyskuussa.

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotuksia tarpeellisina ja puoltaa niiden hyväksymistä sellaisinaan. Valiokunnan mielestä on jo mahdollisen EY-jäsenyyden johdosta pidettävien Euroopan parlamentin vaalien takia mutta myös yleisemmistä syistä tärkeää laatia vaalilainsäädännöstämme kokonaisselvitys ja pyrkiä kehittämään vaalijärjestelmää nykyistäkin yksinkertaisemmaksi. Tavoitteena on muun muassa oltava, että ns. hajotusvaalien aikataulu voisi olla nykyistä lyhyempi. Mahdollisimman laajaa vaaliosallistumista edistävien joustavien äänestystapojen (ennakkoäänestys, kotiäänestys) vaivattomuudesta tulee pitää kiinni.

Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,

että lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1993


Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Niinistö, varapuheenjohtaja Alho, jäsenet Jäätteenmäki, Kaarilahti, Kekkonen, Laine, M. Laukkanen, J. Leppänen, Moilanen, Nikula, Näsi, Varpasuo, Vähänäkki ja Väistö sekä varajäsen Saastamoinen.


Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.