Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Avioeroa, vanhempainvastuuta ja kansainvälistä lapsikaappausta koskeva uusi Bryssel II a -asetus: Työryhmän mietintö asetusta täydentävästä kansallisesta sääntelystä

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:20

Ministeriöiden julkaisut 5.8.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 22.6.2021

Tiivistelmä

Neuvoston asetus (EU) 2019/1111 tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta eli ns. uusi Bryssel II a -asetus annettiin 25.6.2019 ja sitä sovelletaan 1.8.2022 alkaen.

Uuden asetuksen keskeisin tavoite on helpottaa asetuksen soveltamisalaan kuuluvien päätösten, virallisten asiakirjojen ja sopimusten vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioissa. Muutokset on sisällytetty nykyiseen Bryssel II a -asetukseen (EY) N:o 2201/2003 siten, että asetuksesta on laadittu kokonaan uusi toisinto.

Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uuden asetuksen soveltamista koskeva laki, jossa on asetuksen soveltamisen edellyttämät kansalliset säännökset. Asetusta täydentävän sääntelyn lisäksi mietinnössä ehdotetaan muutoksia, joilla täsmennetään luvattomasti poisviedyn tai palauttamatta jätetyn lapsen palauttamisesta annetun päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin turvaamistoimiin liittyviä säännöksiä.

    Lisätiedot
  • oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.