Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen. Valmisteluryhmän ehdotukset.

Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:17

Ministeriöiden julkaisut 15.8.2019
Alkuperäinen julkaisupäivä: 14.6.2019

Tiivistelmä

Valtioneuvoston kanslia asetti toimikaudeksi 19.12.2018–31.5.2019 valmisteluryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotukset toimenpiteiksi, joilla parannetaan valtioneuvoston lainsäädäntövalmistelun yhteensovittamista ja suunnitelmallisuutta sekä valmistelun laatua.

Työryhmä on laatinut ehdotuksensa toimeksiannon mukaisille osa-alueilla seuraavasti: Valtioneuvoston yhteinen lainvalmisteluresussi: Perustetaan valtioneuvoston kansliaan yhteinen lainvalmisteluresurssi käytettäväksi hallitusohjelman keskeisissä lainsäädäntöhankkeissa tai vaihtoehtoisesti valtion talousarviossa osoitetaan valtioneuvoston kanslian pääluokkaan erillinen hankemääräraha, jolla vahvistetaan hallitusohjelman keskeisten lainsäädäntöhankkeiden resursointia ministeriöissä. Parannetaan virkamiestasolla tapahtuvaa lainvalmisteluhankkeiden koordinaatiota valtioneuvostossa. Lainsäädäntösuunnittelu valtioneuvostossa: Laaditaan ja vahvistetaan koko hallituskauden kattava hallituksen lainsäädäntöohjelma ja kaksi eduskunnan istuntokautta kattava, rullaava 12 kuukauden lainsäädäntöaikataulu. Laaditaan jokaisesta lainvalmisteluhankkeesta erillinen hankesuunnitelma tukemaan lainvalmisteluprosessin läpivientiä. Säädösvalmistelun koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen: Laajennetaan lainvalmistelun perus- ja jatkokurssin kouluttajaverkostoa ja vastuuta koulutuksen järjestämisestä. Alennetaan lainvalmistelukoulutuksen kustannuksia. Peruskoulutukseen lisätään hankesuunnitteluun ja -johtamiseen liittyviä osioita. Nykyaikaistetaan opetusmenetelmiä ja hyödynnetään verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Lähiesimiesten lainvalmisteluprosessin tuntemusta vahvistetaan. Edistetään työssä oppimista valmistelijoiden keskinäisellä yhteistyöllä, klinikka-toiminnalla ja mentoroinnilla. Säädösvalmistelijan digitaalinen työpöytä: Kootaan nykyisin käytössä oleva lainvalmistelun tietoaineisto (tietoallas) helposti hyödynnettäväksi yhteen paikkaan. Arvioidaan tietoaltaan kehittämistarpeet, toteuttamistavat ja kustannukset, minkä jälkeen päätetään kehittämistyön etenemisestä.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Valtioneuvoston kanslia

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.