Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vastaväittäjän lausunto Esko Häkkisen väitöskirjasta Institutionalistinen kriminaalipolitiikan teoria ja suomalaisen rikosoikeuden muotoutuminen 1910-luvulta 2010-luvulle

Pajuoja, Jussi

Lakimies 1/2021 s. 115
1.3.2021
Muu kirjoitus

Tiivistelmä

Oikeustieteen maisteri Esko Häkkisen tutkimuskohteena on kontrollipolitiikka ja sen muutokset. Tutkimuksen ydinkysymys on: mikä selittää rangaistusten ankaruutta ja tässä havaittavia muutoksia ajassa ja paikassa? Vastaus ilmenee jo väitöskirjan otsikosta, se on Häkkisen kehittelemä institutionalistisen kriminaalipolitiikan teoria. Teorian rakentamisessa Suomen rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka tarjoavat empiirisen aineiston, johon Häkkinen soveltaa kansainvälistä tutkimusotetta. Teoreettiset kiinnekohdat löytyvät nopeasti kasvaneesta, lähinnä kriminologian alaan luettavasta ”Punishment and Society” -tutkimussuuntauksesta. Tämän suuntauksen piiristä löytyvät myös kirjoittajan kansainväliset keskustelukumppanit.

Kirjoitus on virallisen vastaväittäjän, dosentti, tutkimusjohtaja Jussi Pajuojan Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle antama, 24.11.2020 päivätty lausunto.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.