Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

Siirry viitekortille

Puutteelliset hakuehdot

Säädösluettelo

Työ- ja sosiaalioikeus

1 Työ- ja virkasuhde

1.1 Työsuhde

1.2 Virkasuhde

1.2.1 Virkasuhde

1.2.2 Virkakelpoisuus

1.2.3 Ulkoasiainhallinnon virkasuhteet

1.3 Työaika ja vuosiloma

1.3.1 Työaika

1.3.2 Vuosiloma

1.3.3 Vapaapäivät

1.4 Opinto- ja vuorotteluvapaa

1.5 Merimiehen työsuhde

1.6 Yhteistoiminta

2 Työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä

2.1 Työ- ja virkaehtosopimus

2.2 Työtuomioistuin ja työriitojen sovittelu

3 Työsuojelu

3.1 Työturvallisuus

3.2 Nuoret työntekijät

3.3 Työsuojelun valvonta ja hallinto

4 Työttömyys- ja palkkaturva sekä työllisyyden edistäminen

4.1 Työttömyysturva

4.2 Palkkaturva

4.3 Työllisyys ja työvoimapalvelut

5 Eläkkeet

5.1 Työeläkkeet

5.1.1 Työntekijän eläke

5.1.2 Merimieseläke

5.1.3 Yrittäjän eläke

5.1.4 Maatalousyrittäjän eläke ja luopumisjärjestelmä

5.1.5 Julkisten alojen eläke

5.2 Kansaneläke

6 Sosiaaliturva

6.1 Sairausvakuutus

6.2 Tapaturmavakuutus

6.3 Perhe-etuudet

6.4 Asumistuki

6.5 Opintotuki

7 Sosiaalihuolto ja -palvelut

7.1 Sosiaalihuolto

7.2 Toimeentulotuki

7.3 Päivähoito ja kotihoidon tuki

7.4 Vammaisetuudet ja -palvelut

7.5 Päihdehuolto

8 Terveydenhuolto ja kuntoutus

8.1 Kansanterveys

8.2 Työterveyshuolto

8.3 Erikoissairaanhoito

8.4 Mielenterveystyö

8.5 Tartuntataudit

8.6 Hedelmöityshoito, sterilointi ja raskauden keskeyttäminen

8.7 Potilaan asema ja oikeudet sekä rekisterinpito

8.8 Lääkkeet ja lääketieteelliset tutkimukset

8.9 Kuolemansyyn selvittäminen

8.10 Alkoholi, tupakka ja huumausaineet

8.11 Kuntoutus

9 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto ja rahoitus

9.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset ja järjestöt

9.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

9.3 Yksityiset sosiaalipalvelut

9.4 Yksityinen terveydenhuolto

9.5 Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja maksut

10 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kansainvälinen soveltaminen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.