Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 384/2020 saakka.

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista 29.12.2011/1560

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään vesilain (587/2011) nojalla:

1 luku

Hakemusasiat

1 §

Lupahakemuksen perustiedot

Vesitaloushanketta koskevassa lupahakemuksessa on esitettävä:

1) hakijan nimi ja yhteystiedot;

2) hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus;

3) yleiskuvaus siitä vesistön osasta tai pohjavesiesiintymästä, johon hankkeen vaikutukset ulottuvat;

4) yleiskartta hankkeen vaikutusalueesta ja työkohteiden sijainnista;

5) selvitys tehtävistä rakenteista ja rakennelmista sekä suoritettavista toimenpiteistä;

6) piirustukset työkohteista ja suunnitelluista rakennelmista ja laitteista sekä tieto käytetystä korkeusjärjestelmästä;

7) selvitys työn suorittamisesta aikatauluineen;

8) selvitys hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisista, hakijan omistamista tai hänen käytössään olevista alueista kiinteistötunnuksineen ja alueita esittävine karttoineen.

2 §

Hakemuksessa esitettävät selvitykset

Sen lisäksi, mitä vesilain (587/2011) 11 luvun 3 §:ssä säädetään, vesitaloushanketta koskevassa hakemuksessa on tarpeellisessa laajuudessa esitettävä:

1) valuma-alueen kartta;

2) pituus- ja poikkileikkauspiirustukset perattavista ja kaivettavista sekä niistä uomista, joiden vedenkorkeuteen hanke vaikuttaa;

3) selvitys laskelmineen vedenkorkeuksista ja virtaamista ja hankkeen vaikutuksista niihin;

4) selvitys hankkeen vaikutuksista ranta-alueisiin sekä rakennuksiin, rakenteisi...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.