Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice 27.6.2018/509

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av III avd. 4 kap. 1 § 2 mom. i lagen om transportservice (320/2017) och 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

Språkdräkten i ingressen (509/2018) har rättats.

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om användningsändamål och bevillningsförfarande för de anslag i statsbudgeten som anvisats för statsunderstöd för transportservice.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) stor stadsregion Samkommunen Helsingforsregionens trafik och städerna Tammerfors, Uleåborg och Åbo, så som de definieras i IV avd. 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om transportservice (320/2017),

2) medelstor stadsregion städerna Björneborg, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis och Tavastehus, så som de definieras i IV avd. 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om transportservice, samt städerna Kotka, Kouvola, Vasa och Villmanstrand,

3) trafikavtalsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70,

3 §

Statsunderstöd för regional- och lokaltrafik

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan för köp av trafik och ersättning för fullgörandet av allmän trafikplikt i enlighet med trafikavtalsförordningen bevilja kommuner och samkommuner statsunderstöd till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får bidrag med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) eller som ersätts med stöd...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.