Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om systemet med Flegtlicenser 30.12.2014/1425

Se ändringsförslag RP 133/2020.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

Genom denna lag genomförs

1) rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (Flegtlicensförordningen),

2) kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen.

2 §

Behörig myndighet

Landsbygdsverket är behörig myndighet enligt artikel 7 i Flegtlicensförordningen.

3 §

Registrering av licenser

Landsbygdsverket ska i enlighet med första stycket i artikel 5.1 i Flegtlicensförordningen i ett elektroniskt datasystem registrera den ursprungliga Flegtlicens som ska finnas för varje sändning.

Landsbygdsverkets beslut i ärendet får undertecknas maskinellt.

4 §

Anmälan till förundersökningsmyndighet

Om Landsbygdsverket har sannolika skäl att misstänka att en gärning som avses i 5 § har skett, ska verket göra en anmälan om saken till polisen eller Tullen för förundersökning. Anmälan behöver dock inte göras om gärningen med beaktande av omständigheterna är ringa och allmänt intresse inte kräver en närmare utredning av saken.

5 §

Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff för regleringsbrott finns i 46 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889).

6 §

Kostnader för lagring och förstöring

Om trävaruprodukter enligt artikel 2.9 i Flegtlicensförordningen före överlåtelse till fri omsättning tas i beslag enligt tvångsmedelslagen (806/2011), ska varuhavaren betala staten kostnaderna för lagring av produkterna under tiden för beslag....

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.