Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg 15.6.2012/395

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att fartygspersonalens arbets- och boendemiljö är säker och hälsosam samt att fartygspersonalen erbjuds lämplig mat, rekreation och fritid ombord på fartyget.

2 § (4.12.2019/1222)

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finska fartyg där fartygspersonal arbetar.

Denna lag tillämpas inte på

1) statsfartyg som används för försvars- eller sjöbevakningsuppgifter,

2) bärplansbåtar, luftkuddefarkoster eller traditionsfartyg.

På fiskefartyg vars längd underskrider 24 meter tillämpas endast 11 § 1 och 5 mom. samt 14 och 15 §.

På utländska fartyg som anländer till finskt vattenområde tillämpas bestämmelserna i sjöarbetskonventionen.

3 § (23.11.2018/975)

Lagens förhållande till annan lagstiftning

Utöver denna lag tillämpas det som föreskrivs i arbetarskyddslagen (738/2002).

Bestämmelser om fartygs sjösäkerhet och den tillsyn som utövas av Transport- och kommunikationsverket utfärdas särskilt.

4 § (28.11.2014/994)

Definitioner

I denna lag avses med

1) bruttodräktighet bruttodräktigheten enligt regel 3 i bilaga I till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982); bruttodräktigheten för en fast kombination som består av skjutbogserare och pråm är den sammanlagda bruttodräktigheten för dessa,

2) fartygspersonal alla som regelbundet arbetar ombord på ett fartyg,

3) redare den som äger eller hyr hela fartyget eller någon annan fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt på fartyget,

4) arbetsmiljö fart...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.