Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon 29.12.2011/1509

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Syfte och tillämpningsområde

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.

Denna lag tillämpas på sådan upphandling av motorfordon avsedda för vägtrafik och persontransporter utförda med motorfordon avsedda för vägtrafik som sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncenssion (1397/2016), lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) eller lagen om transportservice (320/2017). (24.5.2017/326)

Denna lag tillämpas dock inte på upphandling av fordon som avses i 1 § 5 mom. eller 2 § i fordonslagen (1090/2002).

2 §

Motorfordon avsedda för vägtrafik

I denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den avses med motorfordon avsedda för vägtrafik fordon i kategori M och N, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon.

3 §

Beaktande av energi- och miljökonsekvenser

Vid upphandling som avses i 1 § 2 mom. ska åtminstone följande energi- och miljökonsekvenser av fordon i drift beaktas:

1) energiförbrukning,

2) koldioxidutsläpp,

3) utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar.

Vid upphandlingen får dessutom buller och lokala verkningar av utsläppen samt andra miljökonsekvenser beaktas.

De jämförelsekriterier och tekniska specifikationer eller parametrar som kommer att användas sk...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.