Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om straff för underlåtenhet att iaktta skyldigheter enligt rådets förordning om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning 29.12.2011/1489

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) verksamhet som bedrivs av kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007),

2) verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut som avses i lagen om betalningsinstitut (297/2010),

3) kasinoverksamhet som avses i 3 § 6 punkten i lotterilagen (1047/2001),

4) såsom affärsverksamhet bedriven

a) penningtransport,

b) valutaväxling,

5) övrig affärsverksamhet, där sedlar hanteras och distribueras via bankautomater i samband med den huvudsakliga affärsverksamheten eller i samband med övrig affärsverksamhet.

2 §

Straffbestämmelse

Den som i verksamhet som avses i 1 § uppsåtligen underlåter att iaktta vad som föreskrivs i artikel 6.1 i rådets förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning, sådan den lyder i rådets förordning (EG) nr 44/2009, om skyldighet att försäkra sig om att de eurosedlar och euromynt som tas emot är äkta och i övrigt se till att förfalskningar upptäcks samt om skyldighet att ta falska eurosedlar och euromynt ur omlopp och överlämna dem till myndigheterna, ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff föreskrivs för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot skyldigheten att identifiera falska pengar dömas till böter.

3 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 110/2011 , LaUB 10/2011, RSv 105/2011

...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.