Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen (upphävt) 12.2.2009/72

Denna förordning har upphävts genom F 19.12.2018/1199, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 10 a kap. 8 § i sjölagen (674/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 686/2008:

1 § (29.12.2009/1795)

Certifikat angående försäkring eller säkerhet som avses i 10 a kap. 8 § i sjölagen (674/1994) utfärdas för finskt fartyg av Trafiksäkerhetsverket.

Certifikatet söks hos Trafiksäkerhetsverket med en blankett som uppgjorts av Trafiksäkerhetsverket.

Till ansökan ska bifogas ett till Trafiksäkerhetsverket riktat intyg av försäkringsgivaren eller den som ställt annan säkerhet över försäkringens eller säkerhetens giltighet. Trafiksäkerhetsverket kan motta detta dokument även i elektronisk form.

2 § (29.12.2009/1795)

Certifikatet avfattas på finska, svenska och engelska på en blankett som uppgjorts i enlighet med formuläret som bifogats denna förordning.

Trafiksäkerhetsverket sänder det utfärdade certifikatet till fartygsägaren eller dennes ombud.

3 § (29.12.2009/1795)

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan utfärda ett i 10 a kap. 8 § 1 mom. i sjölagen avsett certifikat angående försäkring eller säkerhet för ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en stat som anslutit sig till internationella konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (FördrS 4/2009) och som inte ägs av en främmande stat.

4 §

I 3 § avsett certifikat ska sökas hos Trafiksäkerhetsverket senast 30 dagar innan fartyget väntas anlöpa en finsk hamn eller anlända till en annan anlöpningsort på finskt vattenområde. (29.12.2009/1795)

Ansökan sk...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.