Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska unionen 12.12.2008/867

Denna förordning förblir alltjämt i kraft. Se L 1277/2019 21 §.

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § samt 30 § 2 mom. i lagen av den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) samt med stöd av 12 och 12 c § i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), av dem 2 och 5 § i förstnämnda lag sådana de lyder delvis ändrade i lag 397/1998 samt 12 och 12 c § i sistnämnda lag sådana de lyder i lag 303/2006:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (19.5.2011/534)

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhindra spridning av djursjukdomar till Finland vid import av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer).

I denna förordning föreskrivs om de villkor enligt vilka fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa får importeras till Finland antingen direkt från tredjeland eller från tredjeland via en annan medlemsstat inom Europeiska unionen. Denna förordning tillämpas också på fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som transiteras via Finland till ett tredjeland eller en medlemsstat inom Europeiska unionen enligt vad som föreskrivs i denna förordning.

Utöver bestämmelserna i denna förordning ska bestämmelser i de internationella avtal om import och transitering av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som Europeiska unionen ingått med tredjeländer iakttas.

2 § (19.5.2011/534)

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte då fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa förs in ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.