Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om införande av lagen om sjömanspensioner 22.12.2006/1291

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagen om sjömanspensioner (1290/2006), nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av den nya lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen av den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) jämte ändringar, nedan den gamla lagen.

Den nya lagen tillämpas från och med ikraftträdandet på arbete i de anställningsförhållanden som hör till lagens tillämpningsområde.

Den nya lagen tillämpas också på sådan pension enligt den gamla lagen som beviljats före den nya lagens ikraftträdande. Om de bestämmelser som gällde före den 1 januari 2005 dock har iakttagits vid bestämmandet av en sådan pension, iakttas vad som föreskrivs i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (884/2004).

Den nya lagen tillämpas också på sådan pensionsförsäkringsavgift enligt den gamla lagen som hänför sig till tiden före den nya lagens ikraftträdande, om inte något annat föreskrivs i 5 § i denna lag.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till en bestämmelse i den gamla lagen eller annars avses en bestämmelse i den gamla lagen, skall den bestämmelse i den nya lagen tillämpas som har trätt i stället för bestämmelsen i den gamla lagen, om inte något annat följer av den nya lagen eller av denna lag.

I fråga om tiden före ikraftträdandet av denna lag avses med inkomster enligt lagen om sjömanspensioner inkomster enligt den gamla lagen.

2 § (20.3.2015/297)

Under förutsättning att en arbetstagare går i ålderspension från ett anställningsförhållande som omfattas av den nya lagen och pensionskassan enligt 108 § i den nya l...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.