Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om Folkpensionsanstalten 17.8.2001/731

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Ställning

Folkpensionsanstalten är en självständig offentligrättslig inrättning, vars förvaltning och verksamhet övervakas av fullmäktige som väljs av riksdagen.

2 §

Uppgifter

Bestämmelser om Folkpensionsanstaltens uppgifter som gäller social trygghet och uppgifter som gäller informationshanteringstjänster inom social- och hälsovården finns i separata lagar. Folkpensionsanstalten kan genom lag också ges andra uppgifter. (21.5.2021/425)

Folkpensionsanstalten kan enligt avtal också handha annan verkställighet som hänför sig till social trygghet samt tillhandahålla andra tjänster.

Folkpensionsanstalten skall dessutom

1) informera om förmånerna och om sin service,

2) bedriva forskning som tjänar utvecklandet av förmånssystemen och den egna verksamheten,

3) utarbeta statistik, beräkningar och prognoser, samt

4) ge förslag till utvecklande av lagstiftningen angående sitt verksamhetsområde.

2 kap

Förvaltning

3 §

Förvaltningsorgan

Folkpensionsanstaltens förvaltningsorgan är fullmäktige och styrelsen.

4 §

Fullmäktige

Riksdagen väljer tolv fullmäktige och för var och en av dem en suppleant samt antar en instruktion för fullmäktige.

Fullmäktige tillsätts under valperiodens första riksmöte för hela valperioden.

En fullmäktig anses ha avgått om han eller hon kallas till medlem av statsrådet eller utses till ledamot eller suppleant i något annat organ inom Folkpensionsanstalten eller om han eller hon tagit emot en befattning som enligt enhälligt beslut av de övriga fullmäktige är olämplig att handhas vid sidan av uppdraget som fullmäktig. (26.7.2002/637)

Se Instruktion för Folkpensionsa...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.