Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen 27.11.1991/1331

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 26 oktober 1989 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Jord- och skogsbruksministeriet ska med iakttagande av 18 kap. 6 § 1 mom. i vattenlagen (587/2011) ersätta skada, men och annan förlust av förmån som eventuellt förorsakas på finskt territorium till följd av verkställigheten av överenskommelsen. (27.5.2011/598)

Kan ett avtal om ersättningarna inte nås, får ersättningsärendet på ansökan hänskjutas till det territoriellt behöriga regionförvaltningsverket. (22.12.2009/1467)

Vid handläggningen av ersättningsansökningar samt när ersättningar fastställs och betalas tillämpas vattenlagen och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. (27.5.2011/598)

En ersättningsansökan skall göras senast fem år efter det att skada, men eller annan förlust av förmån uppkom.

3 § (22.12.2009/1467)

Vid avtappning ska den närings-, trafik- och miljöcentral som jord- och skogsbruksministeriet har bestämt följa effekterna av avtappningen på saimensälens livsbetingelser samt på fiskbeståndet och fisket så som ministeriet har godkänt. Meningsskiljaktigheter beträffande uppföljningen kan föras till behandling i det i 2 § 2 mom. avsedda regionförvaltningsverket med iakttagande av vad vattenlagen föreskriver om ansökningsärenden.

4 § (24.1.1995/78)

Den som sköter av...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.