Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om värdeandelskonton 17.5.1991/827

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller värdeandelskonton som hör till värdeandelssystemet, rättsverkningarna av anteckningar på dem samt skadeståndsansvar för dem som svarar för kontona.

2 mom. har upphävts genom L 14.12.2012/751. (14.12.2012/751)

Uppgifter som antecknas på värdeandelskonton

2 §

På ett värdeandelskonto skall antecknas uppgift om

1) kontoinnehavaren samt om övriga innehavare av rättigheter som hänför sig till de noterade värdeandelarna,

2) slag och mängd i fråga om de värdeandelar som har noterats på kontot, (7.3.2014/169)

3) de rättigheter och begränsningar som hänför sig till kontot och de noterade värdeandelarna.

Om de rättigheter och begränsningar som avses i 1 mom. 3 punkten endast gäller en del av de registrerade värdeandelarna, ska de värdeandelar som är föremål för rättigheterna eller begränsningarna specificeras så som värdepapperscentralen bestämmer. (14.12.2012/751)

Av ett värdeandelskonto ska framgå vilken kontoförvaltare som för det. Ett värdeandelskonto ska specificeras på det sätt som värdepapperscentralen bestämmer. (14.12.2012/751)

Förteckning över rättsinnehavarna

3 § (15.9.2000/796)

Värdepapperscentralen skall föra en förteckning över dem som innehar de rättigheter som hänför sig till de noterade värdeandelarna.

Rättsinnehavarens namn samt behövliga kontakt-, betalnings- och beskattningsuppgifter skall införas i förteckningen. Dessutom skall rättsinnehavarens finska personbeteckning anges eller, om sådan inte finns, ett identifikationssignum som överensstämmer med värdepapperscentralens föreskrifter.

Förteckning över slagen av värdeandelar

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.