Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om statens bostadsfond 15.12.1989/1144

Rubriken har ändrats genom L 351/1993.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 § (16.4.1993/351)

För finansiering av åtgärder som syftar till att utveckla bostadsförhållandena finns statens bostadsfond. Fonden lyder under miljöministeriet och står utanför statsbudgeten.

Bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten, används för beviljande av lån och för annat stödande av bostadsfinansieringen så som därom stadgas särskilt eller bestäms i statsbudgeten. (28.3.1996/208)

3 mom. har upphävts genom L 2.2.2007/72. (2.2.2007/72)

2 §

De medel som bostadsfonden förfogar över består av (16.4.1993/351)

1) fordringar som överförs till fonden i samband med att den bildas och som grundar sig på lån som har beviljats med stöd av lagen om bostadslån, -garantier och -bidrag (224/49), lagen om stödjande med statsmedel av bostadsbyggnadsproduktionen i tätorter (226/49), lagarna om bostadsproduktion (488/53 och 247/66), lagen om grundförbättring av bostäder (34/79), lagen om inlösen av hyresbostäder (82/82) och lagen om lån och räntestöd för vissa värmeanläggningsprojekt (83/82) samt på bostadslån som har beviljats med stöd av statsbudgeterna 1987-1989,

2) anslag som beviljas i statsbudgeten och överförs till fonden,

3) amorteringar på lån som beviljas ur fondens medel samt ränte- och andra inkomster, samt

4) skillnaden mellan inlösningspriset och överlåtelseersättningen för hyresbostäder med aravalån som inlösts med stöd av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/93), i överlåtelsefall som avses i 9 § i nämnda lag s...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.