Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland (upphävt) 30.12.1982/1057

Denna lag har upphävts genom L 25.11.2011/1182, som gäller fr.o.m. 1.12.2011. Bestämmelserna i 3, 4, 4 a, 4 b, 5 och 6 § i den lag som upphävs tillämpas i 15 år efter det att finansieringen enligt 3 § har betalats i sin helhet. Se L 1182/2011 2 §.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (30.12.1996/1348)

I Lapplands län och Kuusamo kommun genomförs under 1982–1998 för skogsbruket en områdesplanering och främjas iståndsättning av underproduktiva områden, vilken omfattar främjande av naturlig förnyelse, skogsodling och tryggande av återväxten (iståndsättningsarbeten), enligt denna lag.

I 1 mom. angivna åtgärder finansieras med medel som enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) årligen upptas i statsbudgeten. Om finansieringen av planering och utförande av arbeten och om maximibeloppet av stöd som kan beviljas stadgas genom förordning.

En i denna lag avsedd områdesplan kan utarbetas för andra än statens marker, om inte för dem redan tidigare har uppgjorts en områdesplan. Iståndsättningsarbeten får inte utföras på områden som ägs av bolag, samfund eller stiftelse. Vad som stadgas i detta moment gäller dock inte delägarlag för samfälld skog eller delägarlag för i lagen om samfälligheter (758/89) avsedda samfälligheter eller ett bolag, ett andelslag eller något annat samfund som består av fysiska personer och som har som huvudsyfte att idka gårds- eller skogsbruk. Över iståndsättningsarbetena uppgörs en plan så som stadgas närmare genom förordning.

De i denna lag avsedda iståndsättningsarbetena skall i första hand inriktas på de objekt som är fördelaktigast med avseende på virkesproduktionen, likväl...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.