Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel 23.12.1977/1015

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Av kreditanstalters medel kan, i enlighet med vad i denna lag stadgas, beviljas lån, för vilka staten erlägger räntegottgörelse till kreditanstalterna. Dessa lån kallas nedan räntestödslån.

Lån beviljas av depositionsbanker, Nordiska Investeringsbanken, Fonden för industriellt samarbete Ab, försäkringsbolag eller arbetspensionsanstalter, nedan kreditanstalt. (20.4.2000/390)

3 mom. har upphävts genom L 30.12.1992/1557. (30.12.1992/1557)

2 §

Räntestödslån kan beviljas:

1) för byggande av privata läroverk, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut, kommunala och privata yrkes-, tekniska och handelsläroanstalter, läroanstalter för huslig ekonomi samt hemslöjds-, lantbruks- och forstläroanstalter ävensom för konsolidering av skulder, vilka föranletts av byggandet;

2) för byggande av vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar samt slambehandlings- och komposteringsanläggningar och för genomförande av industrins vattenvårdsåtgärder; (3.11.1978/824)

3) för byggande av handels- och industrihamnar; (5.12.1984/827)

4) för grundreparationer och nyanskaffningar av fartyg som användes i skärgårdstrafik; (16.2.1979/173)

5) för industrins samt el-, gas- och värmeförsörjningens luftvårdsinvesteringar, för anläggande och iståndsättning av allmänna avfallsbehandlingsplatser samt för investeringar som främjar återvinning av avfall; (5.12.1984/827)

6) för anskaffning och grundlig reparation av lastfartyg som används för sjötransporter inom den finska utrikeshandeln och av annan sjötransportmateriel som är avsedd i huvudsak för transport av la...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.