Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2019/20

Elinkeinotulon verotus - Korkovähennysrajoitusten soveltaminen - Pitkän aikavälin julkinen infrastruktuurihanke

Diaarinumero:VH/959/02.05.04/2019
Antopäivä:9.5.2019

Hakemusasiakirjojen mukaan Asunto Oy A oli saanut asuntojen uudisrakentamishanketta varten korkotukea vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain (574/2016) perusteella. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n hyväksymän korkotukilainan lisäksi hanketta rahoitettiin Asunto Oy A:n osakkeenomistajalta saadulla osakaslainalla. Hankkeen toteuttaja, vieraan pääoman menot, varat ja tulot olivat kaikki Euroopan unionissa.

Keskusverolautakunta katsoi, että kyseisistä lainoista kertyviä korkoja oli pidettävä EVL 18 b §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuina korkomenoina, jotka kertyivät lainoista, joilla rahoitettiin EVL 18 b §:n 4 momentin mukaista pitkän aikavälin julkista infrastruktuurihanketta. Asunto Oy A:n julkista infrastruktuurihanketta varten osakkaalta saadusta lainasta aiheutuvia korkomenoja oli pidettävä EVL 18 b §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuina korkomenoina.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2019-2020.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 18 b § 1 ja 4 mom.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.