Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 11.12.2020 20/0840/3

Kansainvälistä suojelua hakeneen vastaanottopalvelujen lakkaaminen - Hallintopäätös - Valituskelpoisuus - Tutkimatta jättäminen

Taltio:20/0840/3
Diaarinumero:01467/20/3199
Antopäivä:11.12.2020

Diaarinumero: 01467/20/3199
Taltionumero: 20/0840/3
Antopäivä: 11.12.2020

Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja oli kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (jäljempänä vastaanottolaki) 14 a §:n 3 momentin nojalla ilmoittanut A:lle, että hänen vastaanottopalvelunsa lakkaavat.

A valitti hallinto-oikeuteen ja vaati, että apulaisjohtajan päätös oli kumottava ja A:lle oli annettava edelleen oikeus vastaanottopalveluihin tai että asia oli ainakin palautettava vastaanottokeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. A katsoi, että hänen käännyttämistään koskeva päätös ei ollut täytäntöönpantavissa, eikä edellytyksiä vastaanottopalvelujen lakkaamiselle vastaanottolain 14 a §:n 3 momentin nojalla siten ollut. A katsoi myös, että asiassa oli vastaanottolain 14 a §:n 4 momentin mukaisia erityisiä henkilökohtaisia syitä vastaanottopalvelujen jatkamiselle.

Vastaanottolain hallituksen esityksessä (HE 170/2014) on 14 a §:n 3 momentin osalta todettu, että palveluiden lakkaamisesta ei tehdä erillistä muutoksenhakukelpoista hallintopäätöstä, vaan palvelut lakkaavat suoraan lain nojalla. Hallituksen esityksessä on 14 a §:n 4 momentin osalta todettu, että vastaanottokeskuksen johtaja päättäisi jatkamisesta, jos hän havaitsisi palvelujen lain mukaan lakattua perusteita jatkaa palveluja. Kyseessä ei olisi hakija-aloitteinen hakemusasia.

Vastaanottokeskuksen apulaisjohtajan ilmoitus koski vastaanottopalvelujen lakkaamista suoraan lain nojalla, eikä kyseessä ollut myöskään päätös vastaanottopalvelujen jatkamisesta. Hallinto-oikeus katsoi, että uudelleenlaadittu vastaanottodirektiivi sekä vastaanottolain 14 a § ja sen esityöt (HE 170/2014, HaVM 47/2014 ja PeVL 47/2014) huomioon ottaen valituksenalainen ilmoitus ei ollut sellainen viranomaisen päätös, johon voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kysymys valittajan maasta poistamispäätöksen täytäntöönpantavuudesta ei ollut ratkaistavissa hänen vastaanottopalvelujen lakkaamista koskevan asiansa yhteydessä. Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § 1 mom ja 81 § 2 mom

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 14 a § 1, 3 ja 4 mom sekä 55 § 1 mom

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu) 3, 20 ja 26 artiklat

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.