Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 14.01.2021 21/0022/1

Yritystuki - Perustamistuki - Maatalousala - Markkinoille saattaminen

Taltio:21/0022/1
Diaarinumero:01600/19/7405
Antopäivä:14.01.2021

Diaarinumero: 01600/19/7405
Taltionumero: 21/0022/1
Antopäivä: 14.1.2021

X haki yrityksen perustamistukea (maatalouden ulkopuolinen yritystoiminta) digitaaliseen palvelualustaan, joka tarjoaa alkutuotannon tuottajille mahdollisuuden myydä omia tuotteita suoraan ammattikeittiöille. ELY-keskus hylkäsi hakemuksen, koska kyse on maataloustoiminnasta.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja totesi perusteluinaan, että yrityksen koko toimiala ja liiketoiminta on varsin kiinteästi sidoksissa maataloustuotteiden kaupan pitämiseen. Yrityksen harjoittaman sähköisen palvelumyynnin kohdentamisen tosiasiallisena seurauksena ja palvelun pääasiallisena tarkoituksena on palvelunkäyttäjän maataloustuotteiden markkinoille saattaminen. Tämän vuoksi yrityksen toimintaa on pidettävä perustamistukeen sovellettavissa säännöksissä tarkoitettuna maataloustuotteiden markkinoille saattamisena muulla tavoin eikä kysymys ole maatalousalan ulkopuolisesta yritystoiminnasta.

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Vesa Sirkesalo, Elina Tanskanen (esittelijäjäsen) ja Mia Ekman.

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että palvelussa maataloustuottajat itse vastaavat maataloustuotteidensa markkinoille saattamisesta ryhtymällä palvelun käyttäjiksi. Yrityksen oma toiminta ei näin ollen suoraan liity maataloustuotteiden kaupan pitämiseen, koska yrityksen tulot muodostuvat vain kaupankäyntiympäristön tarjoamisesta toisen käyttöön. Edellä kuvattua yrityksen toimintaa ei siten voida pitää maatalousalalla toimimisena.

Sovelletut oikeusohjeet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 19 artikla
Komission asetus (EU) N:o 702/2014 tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 2 artikla
Euroopan unionin suuntaviivat maa- ja metsätalousalueiden valtiontuesta vuosina 2014 - -2020 (2014/C 204/01)
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) 5 §
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) 9 §
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) 17 §
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) 19 §
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) 21 §
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta (80/2015) 9 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.