Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

KF (EU) N:o 65/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk 1.10.2013

EUT L 29 31.1.2014

(Text av betydelse för EES)

Ändrad genom rättsakter:

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser ( EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.), särskilt artikel 10,

av följande skäl:

(1) I enlighet med direktiv 2010/30/EU ska kommissionen anta delegerade akter angående märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2) Energiförbrukningen hos elektriska ugnar står för en betydande del av den totala energiförbrukningen i unionen. Utöver de förbättringar av energieffektiviteten som redan har uppnåtts finns det stora möjligheter att ytterligare minska dessa apparaters energiförbrukning.

(3) Bestämmelser om energimärkning av elektriska ugnar för hushållsbruk fastställs i kommissionens direktiv 2002/40/EG av den 8 maj 2002 med avseende på energimärkning av elektriska hushållsugnar ( EGT L 128, 15.5.2002, s. 45.).

(4) Den tekniska utvecklingen inom området för köksapparater har varit snabb under de senaste åren. De förberedande studierna om ekodesign visar dessutom att gasugnar och köksfläktar för hushållsbruk har en betydande po...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.