Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

KF (EG) nr 1687/2002 om en ytterligare anmälningstid till den somfastställs i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1896/2000 när det gäller vissa verksamma ämnen för biocidanvändning som redan finns på marknaden 25.9.2002

EGT L 258 26.9.2002

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/ 8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden ( EGT L 123, 24.4.1998, s. 1), särskilt artikel 16.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiv 98/8/EG skall kommissionen genomföra ett arbetsprogram för att granska alla verksamma ämnen i biocidprodukter som redan fanns på marknaden den 14 maj 2000, nedan kallade existerande verksamma ämnen. Arbetsprogrammets första fas fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 1896/2000 av den 7 september 2000 om första fasen av det program som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om biocidprodukter ( EGT L 228, 8.9.2000, s. 6). Enligt direktiv 98/8/EG skall kommissionen fastställa en tidsplan för arbetsprogrammet.

(2) Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1896/2000 skulle varje producent av ett existerande verksamt ämne som släpps ut på marknaden för användning i biocidprodukter ha identifierat detta verksamma ämne och anmält det till kommissionen senast den 28 mars 2002. Enligt artiklarna 4.1 och 8.1 i den förordningen skulle producenter, formulerare och sammanslutningar, som vill ansöka om att ett existerande verksamt ämne tas upp i bilaga I, bilaga I A eller bilaga I B till direktiv 98/8/EG för en eller flera produkttyper, ha anmält detta ämne till ko...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.