Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Rakennuksen vaurioiden ja vikojen korjaustoimenpiteiden arviointi osana kiinteistön laatuvirhettä koskevaa oikeudellista ratkaisua

Laukkanen, Valtteri

Defensor Legis 4/2021 s. 816–835
7.12.2021
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoituksessa esitetään havaintoja rakennuksen vaurioiden ja vikojen korjaustoimenpiteiden arvioinnista osana kiinteistön laatuvirhettä koskevaa oikeudellista ratkaisua. Rakennuksen laatupuutteiden korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet määrittävät osaltaan sitä, millainen ostajan virheenä vetoama vika tai vaurio on ominaisuuksiltaan, ja siten myös sitä, millainen myyjän suorituksen sisältö on ollut. Kulloinkin kysymyksessä oleva laatuvirhevastuun normi määrittää, millainen tieto korjaustoimenpiteistä on merkityksellistä laatuvirheratkaisun ja vaaditun oikeusseuraamuksen kannalta.

Toisinaan tuomioistuin voi joutua ottamaan näyttöratkaisussaan kantaa korjaustoimenpiteiden tarkkaan sisältöön. Yleisesti korjaustoimenpiteiden arvioinnissa voidaan erottaa lähtötila, korjauksilla tavoiteltu tila sekä se, mitä toimenpiteitä lähtötilasta tavoiteltuun tilaan pääseminen edellyttää.

Kiinteistön myyjän laatuvirhevastuun kannalta merkityksellinen rakennuksen korjausten jälkeinen asiantila määräytyy sen perusteella, millaisten toimenpiteiden jälkeen myyjän luovuttama kaupan kohde on myyjän virheettömän suorituksen mukainen. Virheen ja siten korjauksilla tavoitellun asiantilan toteaminen edellyttää oikeudellista arviointia. Virhe on ostajan kannalta epäedullinen myyjän tosiasiallisen suorituksen poikkeavuus verrattuna sopimuksenmukaiseen ja ostajan perusteltuja odotuksia vastaavaan suoritukseen. Tämä johtaa siihen, että korjaustoimenpiteiden arvioinnissa voivat sekoittua virheen oikeudellinen arviointi ja korjaustoimenpiteiden todistusharkinta.

Myyjän suorituksen sisällön ja korjaustoimenpiteiden rakennusteknisiin kokemussääntöihin nojautuva arviointi saatetaan tehdä pelkästään suhteessa oikeudellisen arvioinnin perusteella määritettäviin ostajan perusteltuihin odotuksiin. Arvioinnissa ei välttämättä ole osoitettavissa tai erotettavissa itsenäistä pelkästään empiiriseen harkintaan perustuvaa kannanottoa myyjän suorituksen sisältöön.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.