Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Compliance-ohjelmien vaikutus oikeushenkilön rangaistusvastuuseen

Kivistö, Ville

Defensor Legis 2/2021 s. 323–337
14.6.2021
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa arvioidaan compliance-ohjelmien vaikutusta oikeushenkilön rangaistusvastuun osalta. Erityisesti artikkelissa keskitytään arvioimaan lahjonnantorjuntaohjelmien vaikutusta osana compliance-ohjelmaa, jos yhtiölle vaaditaan yhteisösakkoa lahjonnasta elinkeinotoiminnassa. Oikeushenkilön rangaistusvastuun edellytyksistä on säädetty rikoslain 9 luvun 2 §:ssä, jonka mukaan oikeushenkilö tuomitaan yhteisösakkoon, jos sen lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluva taikka oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen taikka jos sen toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

Artikkelissa on keskitytty säännöksen loppuosan tarkoittaman huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitteen arviointiin, koska compliance-ohjelmilla on merkitystä erityisesti yhtiön huolellisen menettelyn arvioinnissa ja sen osoittamisessa. Lahjontatapauksiin liittyvää oikeuskäytäntöä compliance-ohjelmien vaikutuksesta ei ole saatavissa, mutta EU:n komission kilpailuoikeutta koskevissa päätöksissä compliance-ohjelmia on käsitelty jonkin verran.

Artikkelin johtopäätös on, että oikeuskirjallisuuden ja lain esitöiden perusteella yhtiön huolellista toimintaa osoittavat compliance-ohjelmat voitaisiin ottaa yhtiön vastuuta lieventävänä seikkana huomioon. Lahjonnantorjuntaohjelma on yksi tekijä arvioitaessa oikeushenkilön toiminnan huolellisuutta. Pelkästään se, että lahjonnantorjuntaohjelma on ollut olemassa, ei voi kuitenkaan osoittaa yhtiön toimineen huolellisesti. Olennainen merkitys on sillä, että ohjelmassa on otettu huomioon yhtiön kannalta merkitykselliset lahjontariskit. Yhtiön tulee myös osoittaa, että lahjonnantorjuntaohjelman avulla on tosiasiassa pyritty torjumaan lahjontaa ja yhtiö on myös ohjelmaa noudattanut. Lahjonnantorjuntaohjelman tulisi täyttää lisäksi laadulliset kriteerit, jotta yhtiön voidaan katsoa toimineen huolellisesti.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.