Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Seksuaalinen hyväksikäyttö – seksuaalisen autonomian lisäsuojaa vai harhakuvaa?

Piha, Otava

Defensor Legis 1/2022 s. 18–39
7.3.2022
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Seksuaalirikosten suojeluobjekti on seksuaalinen autonomia. Relationaalisessa autonomiakäsityksessä se ymmärretään mahdollisuutena muodostaa näkemyksiä ja toiveita seksuaalisesta kanssakäymisestä, tehdä seksuaalista käyttäytymistä koskevia päätöksiä ja toimia näiden päätösten mukaan siitä huolimatta, että ihmiset ovat toisistaan riippuvaisia ja ottavat toisiltaan vaikutteita.

Artikkelissa tutkitaan, millaiseksi konseptiksi seksuaalinen autonomia hahmotetaan ja millaiseksi sen suoja muodostuu seksuaalisen hyväksikäytön (RL 20:5) soveltamiskäytännössä. Säännöksen tarkoituksena on suojata alaikäisiä, sairaita ja vammaisia henkilöitä sekä henkilöitä, jotka ovat toisesta erityisen riippuvaisia, valta-asemassa olevan taivuttelulta. Artikkelissa analysoidaan poliisin, syyttäjän ja käräjäoikeuksien ratkaisuja vuosilta 2013–2017, peilaten niitä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiin.

Johtopäätöksenä todetaan, että alemman tason soveltamiskäytäntö nojautuu usein tiukkaan sanamuodon mukaiseen tulkintaan, jossa seksuaalinen autonomia nähdään atomistisena, ei relationaalisena. Siksi RL 20:5 ei suojaa seksuaalista autonomiaa kovinkaan laajasti. Soveltamista rajoittavat yksityiskohtaiset, osin päällekkäiset tunnusmerkistötekijät, jotka eivät osuvasti kuvaa suojelua tarvitsevien henkilöiden joukkoa tai valtaerotapausten dynamiikkaa.

Kuitenkin korkeimman oikeuden ratkaisuissa havaitaan taipumus tulkita säännöstä relationaalisemman autonomiakäsityksen kautta, väljemmin kuin aineiston ratkaisuissa tai kuin esityöt antavat ymmärtää. Myös kesken olevassa RL 20 luvun kokonaisuudistuksessa näytetään monilta osin omaksuneen relationaalisempi käsitys autonomiasta. Kuitenkin nuorten sekä sairaiden ja vammaisten suojaan jäisi edelleen aukkoja. Lisäksi jos seksuaalista autonomiaa halutaan suojata paremmin, relationaalisen näkemyksen autonomiasta ja hienosyisen ymmärryksen ihmisen päätöksenteon monimutkaisuudesta pitäisi läpäistä koko oikeuskäytäntö.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.