Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 14.12.2018 taltio 5878 – Poikkeamislupa ranta-alueella – Emätilatarkastelu – Haitta kaavoitukselle

Jääskeläinen, Lauri

Artikkelit 18.6.2019, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Oikeustapauskommentti käsittelee KHO:n muuna päätöksenä julkaisemaa ratkaisua KHO 14.12.2018 taltio 5878. Tornion teknisten palvelujen lautakunta myönsi poikkeamisluvan omakotitalon ja tallirakennuksen rakentamiseksi Alavojakkalan kylässä sijaitsevalle tilalle Tornionjoen rannalle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen ja hylkäsi hakemuksen. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. Rakennuspaikka sijaitsee yleiskaavan kehitettävällä palvelukyläalueella, ja alue kuuluu lisäksi valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja on osa valtakunnallisesti merkittävää Vojakkalan kylän ja Tornionjoen kulttuurihistoriallista ympäristöä. Rakennuskannan tiivistyessä poikkeamislupaa ei välttämättä enää voida myöntää, vaikka vastaavanlaisia lupia olisi aikaisemmin myönnetty. Tapauksessa oli kyse myös ns. emätilaperiaatteesta. Rakennuspaikkana oleva 6 245 m²:n suuruinen tila on muodostunut yhteensä kahdeksasta emätiloiksi katsottavista tiloista, joilla on mitoitusrantaviivaa noin 430 metriä. Hallinto-oikeus otti päätöksessään huomioon alueen kiinteistönmuodostuksesta, rakentamistilanteesta ja rantaviivan pituudesta saadun selvityksen. Hankkeen toteuttamisen katsottiin aiheuttavan haittaa kaavoitukselle. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin RY Rakennettu Ympäristö -lehdessä 2/2019.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.