Selaa arkistoa

Arkisto, 2017

127 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö127/2017Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta (Julkaistu: 28.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö126/2017Valtioneuvoston asetus pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö125/2017Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten ja ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö124/2017Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista (Julkaistu: 27.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö123/2017Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 27.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö122/2017Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 27.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö121/2017Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta (Julkaistu: 27.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö120/2017Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (Julkaistu: 27.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö119/2017Elintarviketurvallisuusviraston päätös korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetun seuranta-alueen lakkauttamisesta (Julkaistu: 23.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö118/2017Elintarviketurvallisuusviraston päätös korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetun seuranta-alueen lakkauttamisesta (Julkaistu: 23.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö117/2017Ulkoasiainministeriön asetus kestävän metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö116/2017Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (Julkaistu: 22.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö115/2017Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 22.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö114/2017Valtioneuvoston asetus Alankomaiden liittymisestä eurooppalaisen synkrotronisäteilykeskuksen rakentamisesta ja käytöstä tehtyyn yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 21.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö 113/2017 Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (Julkaistu: 21.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö112/2017Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 21.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö111/2017Ulkoasiainministeriön asetus Länsi-Kenian maaseutukehitysohjelman (PALWECO) Kenian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 20.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö110/2017Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 20.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö109/2017Ulkoasiainministeriön asetus Maanhallintasektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 20.2.2017)
 • Säädökset > Lainsäädäntö108/2017Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta (Julkaistu: 20.2.2017)