Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Valtioneuvoston asetus tiettyjen vaarallisten kemikaalien maastavientiä koskevasta ilmoituksesta 20.1.2005/15

Aiempi ajantasamuoto - alkuperäinen säädös

Tämä asetus on kumoutunut 1.9.2013 alkaen. Ks. Kemikaalilaki 599/2013 61 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 8 §:n 3 momentin ja 42 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 3 momentti laissa 1412/1992 ja 42 §:n 3 momentti laissa 450/2004, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyssä Rotterdamin yleissopimuksessa (SopS 107/2004) tarkoitetuista kielletyistä tai ankarasti säännellyistä kemikaaleista ja niiden vientiä koskevasta ilmoitusmenettelystä.

2 §

Soveltamisalan rajaus

Tätä asetusta ei sovelleta kemikaaliin, jonka viennistä on tehtävä ilmoitus siten kuin siitä säädetään vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 304/2003.

3 §

Ilmoitettavat kemikaalit

Kemikaalit, joiden vientiin sovelletaan tässä asetuksessa tarkoitettua ilmoitusmenettelyä, luetellaan asetuksen liitteessä.

4 §

Ilmoituksen tekeminen

Sen, joka vie liitteessä tarkoitettua kemikaalia Euroopan talousalueen ulkopuolella olevaan maahan ensimmäistä kertaa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, on tehtävä ilmoitus viennistä Suomen ympäristökeskukselle viimeistään 30 vuorokautta ennen kemikaalin vientiä. Ilmoitus on maakohtainen. Uusi ilmoitus on tehtä...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.