Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården (upphävt) 12.5.2020/363

Denna förordning har upphävts genom F 15.6.2020/444, som gäller fr.o.m. 16.6.2020.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 88 § i beredskapslagen (1552/2011):

1 §

Emedan statsrådet med stöd av 8 § i beredskapslagen (1552/2011) har utfärdat statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen (308/2020) tar statsrådet i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning omedelbart i bruk följande befogenheter enligt 88 § i beredskapslagen:

1) kommunen kan avstå från iakttagandet av i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskrivna frister vid ordnande av icke brådskande vård, om det är nödvändigt för ordnande av brådskande vård och om patientens hälsa inte riskeras av att tidsfristen överskrids,

2) kommunen kan avstå från sådana bedömningar av servicebehovet som avses i 36 § i socialvårdslagen (1301/2014).

Närmare bestämmelser om befogenhetens innehåll finns i 2 och 3 §.

2 §

Kommunen kan avstå från att iaktta de tidsfrister som det föreskrivs om i 51–53 § i hälso- och sjukvårdslagen, om det är nödvändigt för ordnande av brådskande vård och om patientens hälsa inte riskeras av att tidsfristen överskrids.

Inom primärvården ska en bedömning av vårdbehovet dock göras på det sätt som föreskrivs i 51 § 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen.

Inom den specialiserade sjukvården, mentalvårdstjänsterna för barn och unga och specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård ska bedömningen av vårdbehovet dock inledas ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.