Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer (gäller till 31.12.2020) 28.12.2018/1362

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifterna för inrikesministeriets prestationer till den del som det inte föreskrivits om dem i ministeriets övriga förordningar som utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka det tas ut en fast avgift som motsvarar självkostnadsvärdet är

1) beslut om dispens för en tjänst eller en uppgift inom räddningsväsendet, och

2) ministeriets beslut om dispens från de behörighetsvillkor som genom förordning bestäms för en tjänst.

Avgiftens belopp för ett beslut om dispens är 260 euro. Avgift tas ut även då ansökan om dispens avslås.

3 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som hänför sig till utbildningsverksamhet enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten är kurser som avses i 4 § 2 punkten i lagen om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering (1359/2018).

4 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som inrikesministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) av ministeriet utfärdade kopior, utskrif...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.